publicerad: 2021  
föredragningslista föredragningslistan föredragningslistor
före·drag·nings|­list·an
substantiv
`redragningslista
förteckning över ärenden som ska behandlas vid samman­träde
sätt upp frågan på föredragnings­listan; föredragnings­listan ska vara ut­sänd minst en vecka före samman­trädet
belagt sedan 1791