publicerad: 2021  
förläggare förläggaren, plural förläggare, bestämd plural förläggarna
för·lägg·ar·en
substantiv
förlägg´are
1 person som driver bok­förlag
förläggare (av något)
belagt sedan 1621
2 person som lämnar kapital eller lån för drivande av rörelse
belagt sedan 1619