publicerad: 2021  
förman förmannen förmän, bestämd plural förmännen
för|­mann·en
substantiv
`rman
person som direkt leder arbete vanligen på lägre nivå och ofta med eget del­tagande i arbetet; särsk. i fabrik
förmansställning; lagerförman
förman (för någon) förman (något)
han är för­man för en grupp byggnads­arbetare
äv. all­männare överordnad
för­man i tjänsten
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); 1858 i bet. 'arbetsbas'; fornsvenska forman 'ledare; förvaltare; kyrk­värd; för­man'