publicerad: 2021  
förmultna förmultnade förmultnat
verb
förmul´tna
sönder­delas till mull om rester av växter och djur i markens översta skikt
något förmultnar
förmultnade löv
belagt sedan 1552
förmultnaförmultnande, förmultning