publicerad: 2021  
förnyelse förnyelsen förnyelser
för·ny·els·en
substantiv
förny´else
till­skott av nya idéer eller före­teelser
livsförnyelse; stadsförnyelse
förnyelse (av något)
kulturell och andlig förnyelse; en förnyelse av operett­genren; hans garderob är i behov av förnyelse
belagt sedan 1526