publicerad: 2021  
förort för­orten för­orter
för|­ort·en
substantiv
`rort
av­gränsat sam­hälle eller bostads­område in­om en större stads­region
förortsområde; betongförort; närförort; villaförort; ytterförort
en förort (till något)
invandrar­täta för­orter; de har flyttat ut till en för­ort; de bor i en för­ort till London; många för­orter har ett eget centrum men ett begränsat ut­bud av service och arbets­platser
belagt sedan 1895