publicerad: 2021  
kommun kommunen kommuner
kom·mun·en
substantiv
kommu´n
1 geografiskt av­gränsad, administrativ enhet (in­om ett land) som har egen styrelse och beskattnings­rätt
JFR stat 2
kommunindelning; kommunsammanslagning; förortskommun; glesbygdskommun; grannkommun; storkommun
Gällivare kommun; en kommun med social­demokratisk majoritet; sedan städerna formellt av­skaffats är kommunerna de grund­läggande förvaltnings­enheterna i Sverige
äv. om förvaltningen och personerna där
ring till Kungälvs kommun; jobba på kommunen
belagt sedan 1796; av franska commune med samma betydelse; av lat. commu´nis 'gemensam'; besläktat med allmän, 1gemen!!; jfr ur­sprung till immun, municipal
2 nästan en­bart i sammansättn. lokal av­delning in­om socialistparti
spec. i vissa revolutionära samman­hang
folkkommun; Pariskommunen
belagt sedan 1897