publicerad: 2021  
förpliktelse förpliktelsen förpliktelser
för·plikt·els·en
substantiv
förplik´telse
skyldighet som man ofta fri­villigt ålagt sig
en förpliktelse (för någon) (att+verb)
stor­makten är beredd att upp­fylla alla sina militära förpliktelser
belagt sedan 1709