publicerad: 2021  
förpinad förpinat förpinade
för·pin·ad
adjektiv
förpi´nad
svårt plågad
ett stackars fattigt och förpinat flickebarn; de förpinade dragen i hans an­sikte
äv. bildligt, sär­skilt om träd ut­satt för ihållande blåst och där­för ofta skadad
förpinade tallar i bergs­skrevorna
belagt sedan 1887; efter da. forpint