publicerad: 2021  
förränta sig förräntade förräntat
verb
förrän´ta sig
ge av­kastning
något förräntar sig (sätt)
kapitalet förräntade sig väl
belagt sedan 1923
förränta sigförräntning