publicerad: 2021  
försiktig försiktigt försiktiga
för·sikt·ig
adjektiv
försik´tig
som (på goda grunder) und­viker att ta risker om person etc.; i all­mänhet el. på visst om­råde
försiktig (med någon/något/att+verb)
försiktig (med någon)
försiktig (med något)
försiktig (med att+verb)
var försiktig i trafiken; man måste vara försiktig med slut­satserna när under­laget är så magert; borta­laget spelade mycket försiktigt (adverbial)
äv. om handling eller dylikt
en försiktig formulering; det finns grund för försiktig optimism
äv. försvagat varsam
var försiktig med den antika vasen
en försiktig general se general
belagt sedan 1529; av lågtyska vorsichtich med samma betydelse, till vorsicht 'försiktighet', eg. 'förut­seende', till vorsen 'förut­se'; jfr ur­sprung till 1sikt!!