publicerad: 2021  
mått måttet, plural mått, bestämd plural måtten
mått·et
substantiv
1 enhet för bestämning av om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget; så­väl om all­mänt veder­tagna enheter som om mer till­fälliga; ibland med begränsning till rumsliga mått
ett mått (något) ett mått (med något) ett mått (något)
mått och vikt; volt är det vanliga måttet på elektrisk spänning; brutto­nationalprodukten är ett vanligt men ofta ifråga­satt mått på levnads­standarden
äv. om enklare mät­instrument för volym- el. längd­bestämning, t.ex. i form av behållare med känd volym
decilitermått; kaffemått; litermått
ett rågat mått
äv. i sammansättn. form för bakning
äv. om mer abstrakta mät­instrument
njuta i fulla mått; det var en varga­vinter – med skånska mått mätt
hålla måttet mot­svara upp­ställda an­språksom artist håller han ty­värr inte måttet längre; på före­taget är man med­veten om att rutinerna inte håller måttet
måttet är rågat det får vara nognär av­delningen hade arton patienter på åtta vård­platser an­såg personalen att måttet var rågat
struket mått mått som inte är fyllt med rågetill­sätt ett struket mått pulver till vätskan
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska mat; trol. av lågtyska mate 'mått'; bildn. till mäta; jfr ur­sprung till 1måtta!! samt likmätigt, rättmätig
2 (genom mätning) fast­ställd om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget
(ta) mått (någon/något)
(ta) mått (någon)
(ta) mått (något)
(ta) mått (till något) ett (adj) mått (av något)
räkna an­talet fönster och ta mått på dem; ta mått till en kostym
äv. om grad, kvantitet eller dylikt av abstrakta före­teelser
ett stort mått av frihet; ett framtids­löfte av enorma mått
belagt sedan 1541
3 i vissa sammansättn. samt i en fras åtgärd
mått och steg åt­gärderför visst syfte: kaptenen vid­tog mått och steg för att hålla sin besättning frisk
belagt sedan 1706
Människan är all­tings mått. Efter den grekiske filosofen Protagoras (400-talet f.Kr.)