publicerad: 2021  
förskepp för­skeppet, plural för­skepp, bestämd plural för­skeppen
för|­skepp·et
substantiv
`rskepp
främre halvan av far­tyg ofta räknat från maskin­rummet el. bryggan
belagt sedan 1665