publicerad: 2021  
förstahands-
första|­hands-
förled
förs`tahands-
som representerar den främsta, viktigaste eller mest prioriterade
förstahandsansvar; förstahandsval
spec. som har att göra med första till­fället något görs, an­vänds eller dylikt
förstahandsanvändare; förstahandsinformation
spec. med betoning på tur­ordning
förstahandshyresgäst; förstahandskontrakt
belagt sedan 1886