publicerad: 2021  
väljare väljaren, plural väljare, bestämd plural väljarna
välj·ar·en
substantiv
väl`jare
person som väljer el. ska välja; särsk. i val till riks­dag, kommun­styrelse eller dylikt
partiernas kamp om väljarna; väljarna har sagt sitt och gett regeringspartiet under­känt
belagt sedan 1640