publicerad: 2021  
försvårande ingen böjning
för·svår·ande
adjektiv
försvå´rande
ibland substantiverat som motiverar strängare på­följd till brott och dylikt
MOTSATS förmildrande
en försvårande om­ständighet; upp­såtligt försvårande av ut­redning; göra sig skyldig till försvårande av skatte­kontroll
belagt sedan 1723