publicerad: 2021  
förtryck förtrycket
för·tryck·et
substantiv
förtryck´
hårda åt­gärder mot (viss grupp av) personer i syfte att hålla dem i ett till­stånd av makt­löshet både om fysiska och andra på­tryckningar
JFR tyranni
religionsförtryck; åsiktsförtryck
förtryck (av någon/något)
förtryck (av någon)
förtryck (av något)
politiskt förtryck; adelns förtryck av bönderna på 1600-talet
belagt sedan 1613; till 1förtrycka