publicerad: 2021  
förtröstan bestämd form förtröstan, utrum
för·tröst·an
substantiv
förtrös´tan
tro på att allt kommer att ordna sig till det bästa
(i) förtröstan (någon/något/sats)
(i) förtröstan (någon)
(i) förtröstan (något)
(i) förtröstan (sats)
känna förtröstan; hysa förtröstan in­för fram­tiden; hon är full av förtröstan in­för turneringen
belagt sedan 1667