publicerad: 2021  
förvaltare förvaltaren, plural förvaltare, bestämd plural förvaltarna
för·valt·ar·en
substantiv
förval´tare
person som yrkes­mässigt har hand om och sköter något (värde) för en annan person
fondförvaltare; konkursförvaltare
en förvaltare (av/för något)
en förvaltare (av något)
en förvaltare (för något)
sär­skilt person som leder driften av lant­egendom i ägarens ställe
godsförvaltare
förr äv. (titel för) person med högsta under­officers­grad
belagt sedan 1716