publicerad: 2021  
förvandla förvandlade förvandlat
verb
förvan´dla
(full­ständigt) förändra i fråga om grund­läggande egenskaper som ut­seende och karaktär; ofta i sagor och dylikt
någon förvandlar någon/något (till någon/något)
någon förvandlar någon (till någon)
någon förvandlar någon (till något)
någon förvandlar något (till någon)
någon förvandlar något (till något)
förvandla vatten till vin; prinsen förvandlades till en groda; det sköna natur­området förvandlades till ett grus­tag
spec. som över­drift
hon var som förvandlad efter semestern
spec. äv. juridik byta ut ett straff eller dylikt mot ett annat
döds­straffet förvandlades till livs­tids fängelse
belagt sedan 1502 (brev från rikets råd till Danmark (Grönblad)); fornsvenska forvandla; av lågtyska vorwandelen med samma betydelse; jfr ur­sprung till vandel
förvandlaförvandlande, förvandling