publicerad: 2021  
domstol dom­stolen dom­stolar
dom|­stol·en
substantiv
dom`stol
myndighet för rätt­skipning med visst ansvars­område
domstolsförhandling; domstolsväsen; arbetsdomstol; civildomstol; förvaltningsdomstol
(inför) domstol
ställas in­för dom­stol; dra saken in­för dom­stol; prövas i dom­stol; vittna i dom­stol; dom­stolens leda­möter
Högsta dom­stolen den högsta instansen i det all­männa domstols­väsendet
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska domstol