publicerad: 2021  
förvanska förvanskade förvanskat
verb
förvan´ska
förändra i negativ riktning bort från sanningen
någon förvanskar något/sats
någon förvanskar något
någon förvanskar sats
förvanska sanningen; hennes budskap förvanskades; han fick en förvanskad version av händelse­förloppet
någon gång mer konkret vanställa
an­siktet var förvanskat av ärr
belagt sedan 1849; jfr fornsvenska forvanskas 'försvagas; fördärvas'; i bet. 'van­ställa' av da. forvanske; jfr ur­sprung till vansklig
förvanskaförvanskande, förvanskning