publicerad: 2021  
1box boxen boxar
box·en
substantiv
[båk´s]
fri­stående eller in­byggt, låd­liknande ut­rymme för förvaring särsk. anv. i väntan på förbrukning
frysbox; förvaringsbox; servicebox
de förvarar vantar och mössor i en box under sommaren
äv. om större el. mindre låd­liknande före­mål
jukebox; kabelbox
spec. om (hyrt) fack där man själv hämtar sin post
JFR postbox
box 200 Göte­borg
äv. mindre rum eller av­balkning av­sett för förvaring (t.ex. av djur)
hästbox; kalvbox
ibland bildligt om tät försvars­uppställning i is­hockey
det som boxen inte klarade, det tog mål­vakten hand om
äv. om fyr­kantig figur i diagram och dylikt
den nya organisationsplanen var upp­ritad med hjälp av en mängd boxar och pilar
tänka utan­för boxen tänka annor­lunda och på ett okonventionellt sätt
belagt sedan 1868; av engelska box med samma betydelse; av grek. pyksis´ 'ask av bux­bom'; jfr ur­sprung till boett, buxbom, bössa 2
2box boxen boxar
box·en
substantiv
[bok`s]
något ålderdomligt slag med knuten näve
SE boxa
få en box i an­siktet
belagt sedan 1887; av engelska box med samma betydelse, besläktat med lågtyska boken och sv. dial. boka 'bulta, slå'