publicerad: 2021  
föröka förökade förökat
verb
förö´ka
göra större till an­talet
föröka något
föröka varg­stammen förnuftigt
någon gång äv. vanligen perfekt particip göra större till om­fånget
belagt sedan 1463 (besvär från västgötska Laske härad över olaglig beskattning (Styffe)); fornsvenska forökia
förökaförökande, förökning