publicerad: 2021  
föröka sig förökade förökat
verb
förö´ka sig
öka i an­tal vanligen genom fort­plantning
någon/något/djur förökar sig
djur förökar sig
någon förökar sig
något förökar sig
föröka sig genom delning; råttor förökar sig snabbt
föröka sig som kaniner föröka sig i hög grad och i snabb takten släkt där de tycktes föröka sig som kaniner
belagt sedan 1541
föröka sigförökande, förökning, förökelse