publicerad: 2021  
gagn gagnet
gagn·et
substantiv
[gaŋ´n]
gynnsam verkan på visst om­råde, för viss person el. verksamhet etc.
(till) gagn (för någon/något)
(till) gagn (för någon)
(till) gagn (för något)
bredare mittgångar i vagnarna till gagn för rullstols­burna; priserna gick ner till gagn för konsumenterna
både till namnet och gagnet se namn
mera till namnet än till gagnet se namn
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska gaghn 'samman­träffande; något passande, lämpligt'; nära besläktat med 1gen!!