publicerad: 2021  
garde gardet garden
gard·et
substantiv
[gar`de] äv. [ga`rde]
militärt förband som beskyddar en högt upp­satt person
gardeskasern; gardesofficer; gardist; hästgarde; livgarde
slottets garde
äv. som benämning på vissa elit­trupp­förband, sär­skilt utom­lands
det preussiska gardet
äv. om mer informell styrka, t.ex. vid inbördes­krig och dylikt
det röda gardet
äv. om väl samman­hållen grupp av personer
det gamla gardet i partiet
det lätta gardet något ålderdomligtde prostituerade
det tunga gardet de viktigaste personerna
belagt sedan 1638; av franska garde med samma betydelse, eg. 'vakt; skydd', till garder 'bevara; bevaka'; jfr ur­sprung till gardera, garderob, gardian