publicerad: 2021  
genast
gen·ast
adverb
ge`nast
utan fördröjning
kom genast hit!; när hon fick en kopp kaffe blev hon genast på bättre humör; jag skickar filerna genast
belagt sedan 1373 (öppet brev utfärdat av kung Albrekt om Bo Jonssons testamente m.m. (Styffe)); fornsvenska genast, urspr. superlativ av 1gen!!