publicerad: 2021  
gensvar gen­svaret
gen|­svar·et
substantiv
ge`nsvar
(positiv) reaktion på något
(väcka/finna) gensvar (hos någon)
(finna) gensvar (hos någon)
(väcka) gensvar (hos någon)
positivt gen­svar; finna gen­svar hos någon; förslaget väckte gen­svar hos en majoritet av leda­möterna
belagt sedan 1504 (brev från biskop Hemming Gadd i Linköping till Svante Nilsson (Styffe)); fornsvenska gensvar