publicerad: 2021  
gentemot
gent|­e·mot
preposition
[je´-] el. med två huvudtryck
1 i förhållande till
JFR 1mot 2
han in­tog en över­lägsen attityd gent­emot de an­ställda
belagt sedan 1879; se ur­sprung till gen-
2 i jäm­förelse med
en gynnsam ut­veckling av kronan gent­emot dollarn
belagt sedan 1872