publicerad: 2021  
gentiana gentianan gentianor
genti·an·an
substantiv
[gentsia`-] el. [jentia`-]
typ av ört med klock- eller tratt­liknande blommor vanligen prakt­fullt färgade i blått och purpur; vanlig i bergs­trakter men ofta äv. odlad i träd­gårdar
fjällgentiana; höstgentiana; klockgentiana
äv. om bitter­ämne från vissa arters rötter, som an­vänds medicinskt och som smak­ämne
gentianadrog; gentianadroppar
belagt sedan 1578; av lat. gentia´na med samma betydelse, till Gen´tius, namn på läkekunnig konung i Illyrien