publicerad: 2021  
gentrifiering gentrifieringen
gentri·fi·er·ing·en
substantiv
gentrifie´ring
höjning av en stads­dels sociala status var­igenom vissa av de boende tvingas flytta (efter­som det blir för dyrt att bo kvar)
gentrifiering (av något)
gentrifieringen av den gamla arbetar­stadsdelen Haga; omvandlingen av hyres­rätter till bostads­rätter ledde till en gentrifiering av om­rådet
belagt sedan 1989; av engelska gentrification med samma betydelse