publicerad: 2021  
gepäck gepäcket
ge·päck·et
substantiv
gepäck´ [g-]
något var­dagligt bagage särsk. av mer till­fälligt slag
det var knappt att hon kom på bussen med allt sitt gepäck
belagt sedan 1854; av tyska Gepäck med samma betydelse; jfr ur­sprung till packe