publicerad: 2021  
gilja giljade giljat
verb
gil`ja
ålderdomligt fria
JFR fria 1
någon giljar (till någon)
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Westmanna-Lagen); fornsvenska gilia 'locka; förföra; fria'; besläktat med fornsvenska gälskaper 'otukt', sv. dial. gäl 'okysk'
giljagiljande