publicerad: 2021  
giller gillret, plural giller, bestämd plural gillren
gillr·et
substantiv
gill´er
fälla för djurfångst vanligen konstruerad så att en tyngd faller ner vid beröring och dödar djuret
gillergrop; snargiller; stockgiller
fångst med giller är nu­mera förbjuden
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska gilder; trol. besläktat med gilja i bet. 'locka'