publicerad: 2021  
ginbalk gin­balken gin­balkar
gin|­balk·en
substantiv
gi`nbalk
brett band på vapen­sköld som löper från övre vänstra till nedre högra hörnet
JFR balk 2
belagt sedan 1746; till 1gin och balk 2