publicerad: 2021  
giro girot giron
giro·na
substantiv
[ji´-] el. [ji`-]
1 (betalnings­system med) över­föring av pengar från ett konto till ett annat
giroblankett; girokonto
betala via giro
äv. om själva kontot el. räkningen
sätt in pengarna på girot
belagt sedan 1850; av ita. giro 'varv, om­lopp; omflyttning'; av grek. gy´ros 'krets; ring'
2 typ av cykel­tävling vanligen över flera (el. många) dagar; i Sverige särsk. om en tidigare, veckolång tävling
Postgirot
Giro d'Italia
belagt sedan trol. 1960-talet