publicerad: 2021  
girig girigt giriga
gir·ig
adjektiv
gi`rig
ned­sättande allt­för starkt in­riktad på att äga före­mål, pengar etc.; mer el. mindre oberoende av eg. behov
girig (efter något)
giriga spekulanter; giriga direktörer med osannolika fall­skärmar; hon tog girigt för sig av tårtan (adverbial)
äv. om handling och dylikt
han kastade giriga blickar mot smörgås­bordet
i sammansättn. äv. all­männare ivrig att få det som fram­går av för­ledet
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska girugher, till giri 'begär; lust'; besläktat med begära, gärna