publicerad: 2021  
gissning gissningen gissningar
giss·ning·en
substantiv
giss`ning
1 an­tagande vars sannings­halt är osäker
en gissning (om någon/något/sats)
en gissning (om någon)
en gissning (om något)
en gissning (om sats)
en gissning (sats)
Vem tror du har målat den tavlan? – Kan­ske Amelin, men det är bara en gissning
belagt sedan 1506 (brev från rikets råd (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska gissning
2 val av ett alternativ slump­mässigt el. efter bedömning
gissningslek; gissningstävling
en vågad gissning; en vild gissning; en djärv gissning; en kvalificerad gissning; hon är nog i femtioårs­åldern, om jag skulle våga mig på en gissning
belagt sedan 1630