publicerad: 2021  
glad glatt glada
adjektiv
1 som känner upp­rymdhet och tillfreds­ställelse ofta på grund av någon fram­gång
hjärteglad; själaglad
glad (för/åt/över någon/något/att+verb/sats)
glad (för någon)
glad (för något)
glad (för sats)
glad (för att+verb)
glad (åt någon)
glad (åt något)
glad (åt sats)
glad (åt att+verb)
glad (över någon)
glad (över något)
glad (över sats)
glad (över att+verb)
glad (att+verb/sats)
glad (sats)
glad (att+verb)
alla verkade glada och belåtna över att problemet äntligen lösts; hon var enormt glad att bli erbjuden jobbet
äv. om handling, tids­period, före­teelse eller dylikt
glada låtar; hon på­hejades med glada till­rop; det glada tjugo­talet
äv. försvagat tillfreds
hon var glad att hon hann med bussen
en glad lax se lax
glad påsk! se påsk
glad som en lärka mycket gladhon var glad som en lärka över att ha vunnit första pris
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska glaþer, äv. 'blank; ljus'; gemensamt germanskt ord; jfr ur­sprung till glatt
2 som orsakar glädje
en glad nyhet; ett omslags­papper i glada färger
belagt sedan 1695
3 något var­dagligt förtjust
levnadsglad; matglad
glad i någon/något/att+verb
glad i någon
glad i något
glad i att+verb
hon är lite för glad i sprit; han är glad i frun­timmer
belagt sedan 1834
Min vän, den glade bagarn ut­i San Remo stad,
ja, om ni kände honom, ni skulle strax bli glad. Evert Taube, Den glade bagarn i San Remo (i Himlajord, 1938)