publicerad: 2021  
glasbruk glas­bruket, plural glas­bruk, bestämd plural glas­bruken
glas|­bruk·et
substantiv
gla`sbruk
före­tag där man till­verkar glas(föremål) med relativt hant­verks­mässiga metoder
JFR bruk 3
glasbruksdistrikt
det höga an­seende som de svenska glas­bruken åt­njuter utom­lands
belagt sedan 1643