publicerad: 2021  
glugg gluggen gluggar
glugg·en
substantiv
liten öppning särsk. i vägg el. tak
fönsterglugg; källarglugg; skottglugg; tittglugg; tornglugg
en glugg (i något) en glugg (mellan några)
det fanns två galler­försedda gluggar i häktet
äv. bildligt
gluggar i moln­täcket
spec. om lucka i en rad av (små) före­mål, sär­skilt tänder
hon hade en liten pikant glugg mellan fram­tänderna
belagt sedan mitten av 1300-talet (Östgöta-Lagen); fornsvenska glugger, eg. 'som släpper fram ljus'; nära besläktat med glo