publicerad: 2021  
gnejs gnejsen gnejser
gnejs·en
substantiv
typ av (ofta grå­röd) om­vandlad berg­art vars mineral­korn ligger samlade i tydliga skikt men inte så regel­bundet parallella med var­andra som i skiffer
JFR granit
gnejsblock; järngnejs; sörmlandsgnejs; ådergnejs; ögongnejs
gnejs och granit är Sveriges vanligaste berg­arter
belagt sedan 1788; av tyska Gneis med samma betydelse; av ovisst urspr., ev. besläktat med 1gnista!!