publicerad: 2021  
gosa gosade gosat
verb
go`sa
var­dagligt kela med någon
någon gosar (med någon/något)
någon gosar (med någon)
någon gosar (med något)
gosa med små­barnen; gosa med hunden i soffan
belagt sedan 1966; trol. en sammanblandning av gona (sig) och mysa till en ljudsymbolisk bildn.
gosagosande