publicerad: 2021  
gottfinnande gott­finnandet
gott|­finn·and·et
substantiv
[gåt`-]
i vissa ut­tryck (en­bart egen) bedömning
(efter) gottfinnande
de kunde förse sig med material efter eget gott­finnande
belagt sedan 1639