publicerad: 2021  
-graf -grafen -grafer
-graf·en
substantiviskt slutled
apparat för registrering ofta i vetenskapliga samman­hang
barograf; seismograf; termograf
äv. om person som (yrkes­mässigt) sysslar med visst ämnesområde som an­ges av för­ledet
belagt sedan 1929; till grek. -graphos 'skriven; (be)skrivande', till graph´ein 'skriva'