publicerad: 2021  
gravitera graviterade graviterat
verb
gravite´ra
mindre brukligt på­verkas av gravitationen
gravitera (mot något)
varje kropp i universum är en graviterande massa; månen graviterar mot jorden
någon gång bildligt tendera, dras (mot)
hans stil graviterar ibland mot det patetiska
belagt sedan 1795; av franska graviter 'luta (åt); dras (till)'; modern bildn. till lat. grav´itas 'tyngd', till grav´is 'tung'; jfr ur­sprung till 2grav!!
graviteragraviterande, gravitering, gravitation