publicerad: 2021  
grissla grisslan grisslor
grissl·an
substantiv
griss`la
(typ av) alk­fågel som har spetsig, rak näbb och som häckar vid klippkuster
grissleägg; sillgrissla; spetsbergsgrissla; tobisgrissla
belagt sedan 1622; sv. dial. gröttla, grylla, grautle; trol. bildn. till gryt i bet. 'stenig mark'