publicerad: 2021  
gro grodde grott, presens gror
verb
börja växa och ut­vecklas ofta utan att det syns på ytan; om frö, pollen eller dylikt
något gror
fröet gror i jorden; dillen hade börjat gro
äv. bildligt
i hennes hjärta grodde hoppet om ett bättre liv
inte låta gräset gro under fötterna se gräs
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska gro(a); gemensamt germanskt ord, eg. 'sticka fram'; jfr ur­sprung till grodd, gröda, grön
grogroende