publicerad: 2021  
grosshandel gross­handeln
gross|­handeln
substantiv
[grås`-]
handel som bedrivs mellan fabrikant och åter­försäljare eller mellan råvaru­producent och fabrikant och som då vanligen gäller större varupartier
grosshandelsfirma; grosshandelspris
belagt sedan 1638; till franska gros 'grov' el. ita. grosso 'stor; grov'; av lat. gross´us 'stor; tjock'